Individuální psychosociální poradenství a poradenství závislostí

Mnoho z nás se během života setkává s určitými nesnázemi, těžkostmi a myšlenkami, které nám opakovaně brání:

 • být sám sebou,
 • být se sebou spokojený,
 • nepochybovat sám o sobě a vlastních přesvědčeních,
 • radovat se z běžných věcí a maličkostí,
 • vykonávat běžné každodenní činnosti,
 • být součástí společenského života,
 • v rozhodování, co je pro mne dobré, 
 • v klidném a hlubokém spánku.

Tyto situace jsou vyvolány různými událostmi (současnými i minulými) v našem životě. Někdy jsme schopni vše vyřešit sami. Občas je toho na nás již příliš a nevíme, jak z tohoto začarovaného kruhu ven. Snažíme se vše zvládat „svými strategiemi“ (alkohol, léky, workholismus, prokrastinace, izolace, atd.), které mohou zpočátku pomoci, ale později se obrátí proti nám a vedou k různým negativním pocitům, nejistotě, podrážděnosti apod.. Tyto situace následně ovlivňují náš každodenní rodinný, partnerský i pracovní život. 

Proto přicházím s nabídkou adiktologického a psychosociálního poradenství, které se týká:

 • podpory a sdílení problémů,
 • nalézání společných řešení k pozitivním změnám,
 • zlepšení komunikace (partnerské, rodinné),
 • řešení závislosti (látkové, nelátkové),
 • těžkých životních a sociálních situací,
 • zvyšování sebedůvěry,
 • překonávání osamělosti.

Během poradenství se řeší nejen aktuální problémy, ale také problémy z minulosti, které ovlivňují i přítomnost.

V dnešní době již není tabuizováno a odsuzováno v těchto životních situacích vyhledat odbornou pomoc a své pocity a těžkosti sdílet. Každé naše uvědomění vede k porozumění sebe samotného, k pozitivním změnám a k další životní cestě.

Poradenství je tu pro Vás a záleží, zda ho využijete a jakou cestou se vydáte, protože ……i cesta může být cíl……
 

Forma, frekvence a celková délka spolupráce

je předmětem vzájemné dohody, zpravidla 1x za měsíc až 1x týdně (zejména v začátcích).

Ceník

Doba trvání Cena
Individuální psychosociální poradenství a poradenství závislostí 55 min. 900,- Kč

Terapeutka

 • Radka Matějková

  Vzdělání a zkušenosti

V souladu s § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, si Vás informujeme, že za účelem zlepšení poskytovaných služeb využívají naše webové stránky pro svoji činnost tzv. cookies.